logo GESTIÓN INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA

ITURRIOTZ, 11 20500
ARRASATE-MONDRAGÓN

Tel. 94 679 03 81 

info@grupoarrasate.com

KALITATE POLITIKA

GRUPO ARRASATE / SUSTAPENAK / KALITATE POLITIKA

ARRASATE kalitatea

Arrasate 25 urte baino gehiago daramatza etxebizitzen, pisuen, familia bakarreko txaleten, atxikitakoen eta abarren sustapenak kudeatzen, batez ere kooperatiba-erregimenean. Kooperatiba-erregimeneko etxebizitzen sustapenaren urrats guztiak kudeatzen ditugu: bazkideak erakartzetik, lursailak erostetik, proiektuetatik, eraikuntzatik, etab., kooperatibista bakoitzari etxebizitzak banaka esleitzeraino. Orain arte emandako etxebizitzen kopurua, libreak zein publikoak, eta gure produktuen eta eskainitako zerbitzuen kalitatea bermatzen dizkigu.

Arrasatek etengabeko hobekuntza du helburu, eta, horregatik, UNE EN ISO 9001 arauaren araberako Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezarri du, bezeroen gogobetetzea, langileen gogobetetzea eta enpresaren baliabideen optimizazio globala lortzeko, bezeroak eskatutako baldintza guztiak betez, baita enpresari aplikatu beharreko legezko eta arauzko baldintzak ere. Arrasateren azken helburua, beraz, zerbitzurik onena duten bezeroekin hitzartutako beharrak asetzea da. Horretarako, bezeroen ikuspuntua oso garrantzitsua da, eta enpresa osoak ezagutu behar du bere burua neurtuz, bere gogobetetze-maila ebaluatu ahal izateko. Arrasatek Etengabeko Hobekuntzaren aldeko apustua egin du, eta, horretarako, Plangintza, Gauzatzea, Egiaztatzea eta Analisia zikloa Kalitate Sisteman txertatu behar du. Kalitatea enpresako lanpostu bakoitzean egiten da, bezeroaren beharrak jasotzen dituen lanpostutik hasi eta obra gainbegiratzen duen lanposturaino, eta horrek berekin dakar enpresako kide guztien lankidetza eta konpromisoa, kalitate-politika hori betetzeko.

Arrasateko Zuzendaritzak, kalitatearekiko konpromiso horren buru izanik, konpromiso hauek hartu ditu:

  • Behar diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak ematea, eta langileei prestakuntza egokia ematea, eskatzen diren kalitate-mailekin lan egin dezaten.
  • Politika hori urtero berrikusiko da, egokia den egiaztatzeko eta urtero helburu kuantifikagarriak ezartzeko.
  • Haren ezarpena, betetzea eta eraginkortasuna zaintzea, politika eta haren ondoriozko helburuak betetzen direla gainbegiratuz.
  • Politika hori langile guztiei ezagutaraztea, erakundearen eremu osoan ulertzen dela eta ezarrita dagoela ziurtatuz.