logo GESTIÓN INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA

ITURRIOTZ, 11 20500
ARRASATE-MONDRAGÓN

Tel. 94 679 03 81 

info@grupoarrasate.com

Blog

GRUPO ARRASATE / Albisteak  / ARRANKUDIAGAKO GURE SUSTAPEN BERRIA udaberrian hasiko da, 2 AZKEN ETXEBIZITZA DITUZU ORAINDIK ESKURAGARRI!

ARRANKUDIAGAKO GURE SUSTAPEN BERRIA udaberrian hasiko da, 2 AZKEN ETXEBIZITZA DITUZU ORAINDIK ESKURAGARRI!

Garondo Bizigunea SCoop izango da Elexalde auzoko Arrankudiagan 12 udal etxebizitza tasaturen gure hurrengo promozioa. Partzela bizitegi-ingurune finkatu eta urbanizatu batean dago, eta udalerriaren erdigunean dago, sarbide eta komunikazio ezin hobeekin.

Eraikuntza-proiektuak babes publikoko etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa eta obra-lizentzia lortu zituen azaroan Udalaren aldetik, eta obra udaberrian abiaraziko dela aurreikusten da. Proiektuak 12 etxebizitza izango ditu, horietatik 2 bi logelakoak izango dira, eta gainerako 10ak hiru logelakoak. Barne-azalera erabilgarriak 62 metrotik 85 metrora bitartekoak izango dira, eta beheko solairua gehi 2 solairu eta 2 atari izango dituen eraikin bakar batean banatuko dira. Etxebizitza guztiek garajea eta trastelekua izango dituzte.

12 etxebizitzetatik 10 erreserbatu dira, eta une honetan 2 daude erabilgarri: 2 logelako 2 etxebizitza dira, beheko solairuan daudenak, 62 eta 65 metro erabilgarrikoak barrualdean eta terraza/lorategiko 75 metro kanpoaldera artekoak, garajea eta trastelekua barne, 178.285 €eta 185.375 €. Interesdunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte etxebizitza hauetakoren bat eskuratu ahal izateko:
Adinez nagusia edo emantzipatua izatea.

Bilbo Metropolitarreko eskualde funtzionaleko udalerriren batean erroldatuta egotea.

Etxebizitzaren etorkizuneko titularren artean urtean 5.000 €eta 60.000 €arteko diru-sarrera haztatuak izatea.

Etxebizitzarik ez izatea, dela jabetzan, dela erabateko jabetzan, dela azalera-eskubidean, dela biziarteko gozamen-eskubide errealaren bidez.

Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:
• NANaren edo egoiliar-txartelaren fotokopia.
• Errolda-ziurtagiria.
• Egoera zibilaren justifikazioa.
• Bizkaiko Foru Ogasunaren Ondasunen Ziurtagiria.
• Bizkaiko Foru Ogasunaren Errenten Ziurtagiria.
• Etxebizitzaren jabea izanez gero eta araudiak jasotzen duen salbuespenetako batean egonez gero, hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

Interesdunak Bilboko gure bulegora joan beharko du (Luis Briñas kalea, 20), 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, sartzeko ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztuz eta izena emateko eskabide-agiria betez eta sinatuz (gure bulegoan dago eskuragarri).